Mindful-movement

Mindfulness-Healing-Movement-Meditation

Reiki Healing for følelserne

Vores tidligere oplevelser i livet former ofte vores nutid og fremtid.

De sår og negative oplevelser vi har med os fra fortiden, påvirker hvordan vi oplever livet og vores omverden.

Frygt, vrede, negative forventninger og overbevisninger dannes ofte i tidligt livet og vi har en tendens til ubevidst at holde fast i disse, som vores egne forventninger og overbevisninger i vores voksenliv.

Disse overbevisninger kan få os til at skabe barrierer og blokeringer for en fri og positiv fremtid.

Vi kan ubevidst sabotere vores egen fremtid uden at indse, at det er vores egen selvpålagte begrænsninger og frygt, som kommer i vejen for at nå vores ønsker og mål.

Har du en oplevelse af at du stadig “slæber rundt” på frygt, vrede og negative overbevisninger i dit liv, som du endnu ikke har givet slip på ? - og som forhindre dig i at leve det potentiale du i virkeligheden indeholder ?

Reiki Healing kan støtte dig en sådan selvhealings process, hvor du hjælpes til, at kunne slippe netop gammel frygt og overbevisninger, som ikke længere tjener dig i livet.

Måske ser du dig selv gang på gang gentage de samme negative mønstre i livet; i parforhold, overfor venner, i dit arbejdsliv mm ?

Reiki energien kan støtte dig i at opnå et sundt energiflow i dit emotionelle liv, som kan være blokeret pga. tilstande i det ubevidste, som du endnu ikke har taget fat i og set i øjnene.

Det er ikke meningen at vores fortid konstant skal indhente os i livet og spænde ben for vores indre fred, lykke og mål i livet.

Reiki Healing healer både i fortiden og nutiden og kan støtte dig i en selvudviklingsproces, hvor du finder energi til at tage vare på netop emotionelle og fortidige blokeringer.

Fysiske ubalancer og sygdomme hænger i høj grad sammen med vores følelsesliv. Meget ofte stammer sygdomme i det fysiske fra ubalancer i det vores følelsesliv og gentagne negative følelsesmæssige mønstre.

Reiki Healing, healer hele mennesket både fysisk, emotionelt og mentalt (vores tanker).

Reiki energien vil hjælpe dig til at tage fat i livet og slippe negative mønstre fra fortiden og selvdestruktiv adfærd.

Se priser mm. for et Reiki Healings forløb under fanebladet:

“ Reiki Healing”