Mindful-movement

Mindfulness-Movement-Meditation

Mindfulness og Meditation

I mindfulness lærer vi:

At stilne sindet

At slippe behovet for stimuli

At slippe spændinger i kroppen

At slippe behovet for reaktiv følelsesmæssig adfærd

At slippe behovet for præstation

At lade kroppen og sindet hvile i det der er tilstede lige nu

At acceptere ro og stilhed

Mindfulness er idag et ofte benyttet begreb og betyder jo egentlig bare nærvær. Hvor du lærer at rette din opmærksomhed indad og være tilstede i nuet.

Mindfulness er i vores verden blevet så populært, fordi mange mennesker lever et liv uden nærvær i dagligdagen. Dette indebærer både nærveret overfor os selv og vores krop, men også nærværet overfor for omgivelser.

Dette fører ofte til en belastning af vores nervesystem og skaber rigtig mange både fysiske og psykiske ubalancer for mange mennesker, både børn og voksne.

Mindfulness undervisning hjælper dig til at blive et nærværende menneske både overfor dig selv, din krop,følelser- og dit sind, men også overfor din omverden: din familie, venner og arbejde.

Når vi lærer at leve mere mindful bliver vi mere opmærksomme på at kunne give os selv og vores nærmeste mere omsorg. Mindfulness handler nemlig om hele vores måde at være i verden på overfor os selv og andre mennesker.

Derfor er meditation også et vigtigt led i undervisningen, da meditation hjælper os til at leve mere mindful i hverdagen. Her lærer vi, at slippe stress og tankemylder, vi lærer at holde fokus og at blive opmærksomme på vores behov- vi retter opmærksomheden indad og slipper vores "væren i verden" for en stund. 

Gennem meditation kan vi komme i kontakt med vores indre stilhed og lære at acceptere det der er lige nu.

Herved vokser vores kreativitet, da vi ved at stilne sindet, kan opleve en ny form for inspiration og klar tænkning.

Ved at stilne sindet kan vi slippe hverdagens dramaer og lære at forholde os mere objektivt og roligt til de udfordringer livet bringer os.

Gennem meditativ og mindful movement, kan vi lære at hvile mere i vores indre og bringe ro i vores tanker. Dette giver os en mere klar og intens oplevelse af nuet og livet.

De 4 grundsten i mindfulness er mit udgangspunkt i al min undervisning:

- Bevidsthed om åndedrættet/kroppen

- Bevidsthed om følelser

- Bevidsthed om sindet

- Bevidstheds objekt (De 6 sanser: Hørelse, syn, lugt, føle, smag og tankesansen)