Mindful-movement

Mindfulness-Movement-Meditation

Mindfulness i din dagligdag

10 guider til mere Mindfulness i dagligdagen 

(guider til mindre stress og en bedre relation til dig og din omverden)

1. Gør kun en ting af gangen

Når du foretager en aktivitet, hvad end dette måtte være (at spise, læse, gå, skrive, tale med andre, køre bil),- så prøv udelukkende at fokusere på denne aktivitet. At blive "et" med aktiviteten. Hold fokus og vær tilstede i nuet

2. Gør det langsomt og bevidst

Når du foretager dig noget, så prøv at sætte tempoet ned og vær bevidst til stede i det du foretager dig. Dette vil forekomme lettere når du er tilstede i nuet og kan give nuet opmærksomhed.

3. Gør mindre

Når det er muligt, så prøv at være bevidst om ikke at overfylde din dag. Planlæg sådan at du udelukkende skal foretage en ting af gangen, bevidst og mindfuldt. Dette er ikke muligt hvis du altid overfylder din dag med gøremål. Så prioriter dine opgaver og giv slip på det der kan vente, eller måske slet ikke behøver at gøres - før imorgen.

4. Skab rum/plads

Når du bliver bevidst om ovenstående punkter, så prøv også om du kan skabe plads imellem forskellige aktiviteter, så ofte det er muligt. At skabe plads til at ånde og bare at være - i en kort pause, kan give dig en følelse af overskud og lethed, når du bevæger dig fra en aktivitet til den næste.

5. Brug mindst 5 min dagligt på at foretage dig ingenting.

Den bedste måde at gøre dette på kan være ved en meditation, selvom meditation også kan betragtes som en aktivitet. Pointen her er netop at give dig selv plads til at ånde. At skabe et rum hvor du ikke tænker, planlægger eller spekulerer på noget. Hvis du ikke mediterer, kan du måske bruge 10 min hver dag, bare med lukkede øjne hvor du lytter til din ynglingsmusik, naturen eller bare stilheden.

6. Fokuser på nuet

Når du opdager at du føler dig stresset, travl eller forvirret, måske fordi du bruger for meget tid og tankekraft på at bekymre dig om noget der først skal ske i fremtiden, eller at spekulerer på noget der er overstået i fortiden, så vælg bare at slippe tankerne, giv slip på spekulationerne og vælg nuet. Når du kan vælge at trække din bevidsthed tilbage til nuet og være opmærksomt tilstede, vil du opleve, at du kan berolige dig selv ved at give slip på tankerne indimellem og give din fulde opmærksomhed til nuet, måske til et dybt åndedræt.

7. Når du er sammen med nogen, så vær tilstede i mødet.

Der opstår ofte mange stressfulde situationer, når vi som mennesker ikke føler os lyttet til, eller når vi dømmer hinanden uden den fulde forståelse til hinanden. Så prøv at være mindfuldt tilstede, når du er sammen med andre og lyt opmærksomt, uden indre fordomme. Dette vil hjælpe både dig og andre til at føle sig mere afslappet og tilpas i hinandens selskab.

8. Spis, gå og gør alting meget langsomt, så ofte som muligt.

Dette kan du nok kun foretage dig når det er passende. Men når du har muligheden for dette, så prøv helt bevidst at sænke tempoet helt ned på den aktivitet du er i gang med og vær 100 % bevidst tilstede. Dette vil give dig en anderledes og mere intens oplevelse af hverdags aktiviteter, som ofte gøres ubevidst og i travlhed.

9. Kultiver en indre stemning af medfølelse og taknemmelighed.

Ofte glemmer vi at fokuserer på alt det vi har i livet, som vi kan være taknemmelige òverfor. Vi vælger ofte at fokusere på egne og andres fejl og mangler. Så prøv at skabe et dagligt rum med fokus på alt det du har i livet og møder i andre som du kan være taknemmelig for. Samtidig kan du vække en indre medfølelse overfor dig selv og for de mennesker du møder i dagligdagen. Når vi kan møde andre med en følelse af overbærenhed, tålmodighed og medfølelse kan vi berige både deres og vores eget liv.

10. Afstå fra fordømmende adfærd.

Ofte ligger det dybt i vores DNA at have en fordømmende adfærd og ofte er vi meget ubevidste om dette. Både i vores tanke og tale. Prøv at leve med en intention om, at lade de fordømmende tanker der dukker op i hverdagen, gå. Både overfor dig selv og dine omgivelser. Sig til dig selv: "pyt", det har ikke noget med mig at gøre. Fordi ofte har de ting vi blander os i, ikke noget med os at gøre. Vi har ansvar for vores eget liv og velbefindende og behøver ikke bruge så meget energi på andres fejl og mangler. Vi behøver ikke at bruge vores gode energi på, at fokusere på andres fejl, fokuser hellere på din egen personlige vækst.