Mindful-movement

Mindfulness-Movement-Meditation

Chakra afbalancering

Chakra afbalancering hører til under det vi kalder for "Energibehandling"- eller "Energimedicin".

I Chakra afbalancering arbejdes der med, at skabe et naturligt flow i vores energistrømme i de 7 Chakra. Disse energistrømme kan være blokeret af ubalancer og sygdomme. Meget ofte opstår ubalancerne pga stress tilstande som ikke anerkendes og tilgodeses. 

Energibehandling/medicin - findes inden for mange forskellige behandlingsformer/praksisser, som stammer fra de mere Østlige sundhedsopfattelser og traditioner. Bl.a.: Akupunktur, Healing, Yoga, Qi gong, Thai chi mm.

Der behandles her igennem det vi kalder for vores energikrop, som er del af vores fysiske krop. Det er en holistisk behandlingsform, hvor sygdomme og ubalancer i både det fysiske, psykiske, mentale og åndelige behandles.

Energiflowet i kroppen kaldes for: Prana, Chi eller Qi - alt efter hvilken tradition ordet stammer fra. Energiflowet er et naturligt flow af energier, der er tilstede i meridianbanerne (se mere om disse under Yin Yoga) -  og i energihvivler (hjul), som kaldes for Chakra.

Hvert Chakra har forbindelse til både fysiske, følelsesmæssige og mentale tilstande i kroppen. Energiflowet her har betydning for både vores organsundhed, de homonelle processer, for vores emotionelle balance og for vores energioverskud/underskud.

Det er derfor optimalt for din daglige sundhed/balance og velvære, at der findes et sundt flow af energi (livsenergi) i de 7 Chakra i kroppen.

Hvert Chakra er forbundet med et område i kroppen og hvert Chakra har sin egen karakter og farve.

Farven i Chakraet er afgørende for det optimale flow af energi i Chakra området. Derfor arbejdes der også ofte med visualisering af farven i Chakra afbalancering.

De 7 Chakra:

Rod Chakra, Hara Chakra, Solar plexus, Hjerte Chakra, Hals Chakra, Det 3. Øje og Krone Chakra.

Jeg arbejder med afbalancering af energiflowet i de 7 Chakra, både i min undervisning (Meditation, Yoga, Mindful Movements) - og i Reiki Healing.

Energikroppen:

Når vi arbejder med vores energier i energikroppen (meridianbanerne, Chakra)- arbejder vi samtidig i det fysiske, det emotionelle og det mentale.

Dette arbejde kræver mere nærvær, tid og fordybelse end vi er vant til, når vi taler om medicin og helbredelse. Vi er selv meget deltagende i denne process og skal være parate til at kigge indad og forbinde os mere med vores indre processer bl.a vores intuition. Det er lidt som, at kigge os selv godt og grundigt efter i sømmene i det indvendige og turde begynde, at bryde med gamle vaner og mønstre der har været med til at skabe ubalancer og sygdom. Denne opfattelse indebærer et større medansvar for egen selvhelbredelse og healing. Der hvor vi netop tager ansvar for og finder lysten og gejsten til at måske slippe gamle selvdestruktive mønstre i vores liv.

Mange er måske vant til at sluge en pille, der skal fjerne symptomerne, så vi hurtigt kan få det bedre og komme videre med vores liv. 

I energimedicin og behandling, ønsker vi som sådan ikke bare at fjerne symptomerne, da de netop er kroppens måde at kommunikere med os på. Vi ønsker at fjerne årsagen og ubalancen, som forårsager symptomerne. På denne måde vil du skulle være mere nysgerrig på dig selv og din tilværelse og du vil lære at blive mere opmærksom på hvornår du er i ubalance både fysisk, psykisk og mentalt.

Dette er en meget omsorgsfuld og kærlig tilgang til at få det bedre i dit liv. Finde mere glæde, overskud og daglig energi.